نکاتی در مورد تست آنلاین MBTI
 1. در یک مهمانی:
 2. کدام گزینه بیشتر شبیه شماست:
 3. به نظرتون کدوم وضعیت بدتره:
 4. کدوم بیشتر بر تصمیماتتون اثر میذاره:
 5. بیشتر با چی متقاعد میشید؟
 6. ترجیح میدید چطور کار کنید؟
 7. چطور انتخاب می کنید؟
 8. در مهمانی ها معمولا:
 9. بیشتر به سمت چه افرادی جذب میشید:
 10. به کدوم بیشتر علاقمندید:
 11. در برداشت از رفتار دیگران چه چیز رو اصل قرار میدید:
 12. در برخورد با دیگران معمولا:
 13. شما بیشتر:
 14. شما بیشتر از چی اذیت میشید؟
 15. در گروه های دوستی معمولا:
 16. در انجام کارهای عادی روزمره بیشتر:
 17. به نظرتون نویسندگان بهتره که:
 18. کدوم براتون جالبتره؟
 19. با انجام کدوم راحت ترید؟
 20. کارهایی رو دوست دارید که:
 21. کدوم صفات به شما نزدیکتره؟
 22. در تماس تلفنی:
 23. آمار و اطلاعات:
 24. افرادی که آینده رو بررسی و تحلیل میکنند:
 25. اغلب چطور هستید؟
 26. کدوم بدتره؟
 27. شما معمولا اجازه میدید اتفاقات چطور پیش بره؟
 28. چه موقعی حس بهتری دارید؟
 29. در جمع افراد:
 30. عقل جمعی (چیزی که بیشتر مردم فکر میکنند درسته):
 31. بچه ها به اندازه کافی:
 32. شما راحت ترید طبق چه چیزی تصمیم بگیرید؟
 33. شما بیشتر:
 34. کدوم بیشتر قابل تحسینه:
 35. برای کدوم بیشتر ارزش قائلید؟
 36. ارتباط با افراد جدید در شرایط تازه:
 37. شما معمولا:
 38. شما معمولا:
 39. کدوم راضی کننده تره؟
 40. کدوم بیشتر شما رو هدایت میکنه؟
 41. با کدوم نوع کار راحت ترید؟
 42. تمایل دارید:
 43. کدوم رو ترجیح میدید؟
 44. بیشتر با کدوم پیش میرید؟
 45. بیشتر به کدوم علاقه دارید؟
 46. ترجیح میدید چطور ازتون تعریف کنند؟
 47. در نظر خودتون چه موقع باارزشترید؟
 48. معمولا کدوم رو ترجیح میدید؟
 49. کدوم موقع احساس راحتی بیشتری دارید؟
 50. شما:
 51. به کدوم بیشتر اعتماد میکنید؟
 52. شما بیشتر:
 53. شخصی با کدوم ویژگی برای شما بیشتر قابل تحسینه؟
 54. شما بیشتر مایلید:
 55. بیشتر ترجیح میدید:
 56. در ارتباطات انسانی:
 57. وقتی تلفن زنگ میزنه:
 58. بیشتر در کدوم زمینه به خودتون افتخار میکنید؟
 59. شما بیشتر به سمت کدوم کشیده میشید؟
 60. کدوم خطای بزرگتریه؟
 61. خودتون رو کدوم میبینید؟
 62. کدوم شرایط رو بیشتر میپسندید؟
 63. شما بیشتر:
 64. شما بیشتر:
 65. در نوشتن متن بیشتر:
 66. کدوم براتون سخت تره؟
 67. کدوم رو برای خودتون آرزو دارید؟
 68. کدوم اشتباه بزرگتریه؟
 69. کدوم رو ترجیح میدید:
 70. تمایل دارید که بیشتر: